Dieter De Lathauwer
Visual arts :: photographyMark
BAIT
_
Introduction to the work
_ Images
_Works
_ Book


_ Introduction to the work. De stad Gent heeft een voetbalploeg waarvan zowel de spelers als de fans de bijnaam Buffalo ‘s dragen. Die bijnaam gaat gepaard met het beeld van een indianengezicht in profile. Blijkbaar is de oorsprong van de bijnaam verbonden met de locatie van het station: hij dateert van 1906 toen Buffalo Bills Wild West Show zijn tenten opsloeg net naast het tadion. De Circuswagens toonden beelden van indianen en ook tijdens de voetbalmatchen werd indiaanachtig geschreeuw gehoord.

Het stadion ligt in het midden van een woonbuurt in een buitenwijk van de stad. Sinds jaar en dag maakt het deel uit van de wijk en zijn sociale weefsel. Onlangs werd besloten het te slopen. Een nieuw, groter stadion werd gebouwd aan de rand van de stad. Dit nieuwe stadion draagt de naam van een commerciële sponsor en verwijst dus niet meer naar Jules Otten, een van de oprichters van de club. Een deel van dit stadion werd met belastinggeld bekostigd.

Als een laatste eerbetoon aan het verdwenen stadion besliste ik om beelden te maken van de site terwijl ze vernield werd. Voor mij symboliseert dit sloopwerk tevens de transitie naar een maatschappij waarin gemeenschapsinfrastructuur een merk wordt. Zonder de kwaliteit en het belang van het nieuwe stadion an sich in vraagt te stellen, denk ik dat we die branding kritisch moeten overdenken.

Moeten wij het vanzelfsprekend vinden dat gebouwen die met publiek geld, met belastinggeld gefinancierd worden, naar privépartners vernoemd worden? Kan dit de rol van het (stads)bestuur als beschermer van het publiek belang niet gaandeweg ondermijnen ten voordele van het particuliere belang van bedrijfsleiders? Kunnen de belangen van business partners die van de gemeenschap vervangen?

In elk geval lijken de supporters, het stadsbestuur en de privépartners heel tevreden met he nieuwe stadion.

De titel van deze reeks stelt de vraag hoe gebouwen met een algemeen nut, die ten dienste staan van de maatschappij, marketingobjecten worden, hoe ze als lokaas (bait) voor merkbinding dienen.


_ Images
_Works
Up to know this has been shown as a projection with soundfile.
The soundfile is made by myself using samples from chants from the supporters from the football team playing in the stadium.


_ Book
This work has not been published. I have only made a first dummy book.︎ ︎ ︎ ︎ ︎.   
©  by Dieter De Lathauwer.